miércoles, 26 de octubre de 2016

Prospección de empresas

A intermediación laboral e prospección de empresas


O tema a desenvolver é o que hoxe estamos a tratar na sesión do 21/10/2016 con Mayte Deus.


 • Comenzamos ca definición do concepto de prospección como a acción de informar, asesorar e detectar necesidades das empresas, así como achegar solucións, ademáis de sensibilizar ao empresariado sobre o colectivos obxecto de inserción laboral e das súas oportunidades como traballadores/as ou outros aspectos de interese para o desenvolvemento de actitudes de responsabilidade social.

 • A finalidade da prospección é:

  • Obter información do tecido productivo.
  • Detectar necesidades de emprego.
  • Dar a coñecer (e ofrecer) os recursos e actividades do servizo de promoción económica, así como os recursos  dispoñibles en materia de emprego.
  • Promover a realización de programas, proxectos e actuacións de promoción da ocupación.
  • Crear sinerxias entre as empresas.

 • Fases da prospección:

  • Fase preparatoria: Analizados os perfís  das persoas candidatas debemos establecer criterios para determinar o ámbito de actuación (ámbito xeográfico, ocupacional, funcional ou temporal)

  • Fase de planificación: 

    • Identificación das empresas obxecto de prospección
    • Identificación de variables (tamaño, forma  xurídica, mercado ao que se dirixen, cambios)  e indicadores (microempresa, peme, local, nacional, tecnolóxicos)
    • Elaboración de soportes de traballo, é importante que consten os datos identificativos, sector e actividade económica, número de traballadores, nome das persoas de contacto)

  • Fase de traballo de campo
    • Toma de contacto
    • Preparación e desenvolvemento das visitas empresariais 

  • Fase de avaliación e seguimento
    • Depuración, gravación e análise dos datos
    • Interpretación dos resultados
    • Seguimento periódico de actuacións. • Pefil do prospector (Prospector = Referente)

    • Comunicación, escoita activa.
    • Negociación
    • Asertividade
    • Orientación ao cliente
    • Persuasión, empatía
    • Organización / planificación


Para rematar a sesión e aplicar os coñecementos teóricos, realizaronse dinámicas, que consistiron en deseñar o guión de unha chamada a unha empresa para concertar unha cita e plantear as respostas posibles que poden darse.
Desta dinámica expuseronse un exemplos moi bos e realistas por parte dos grupos, foi a dinámica mais representada.
A outra dinámica consistía en deseñar unha ficha de visita  con recollida de información as empresas obxecto da prospección, esta opción foi menos relevante por parte dos grupos.FONTES DE INFORMACIÓN  PARA A PROSPECCIÓN:

No hay comentarios:

Publicar un comentario